Fra arilds tid

Fra arilds tid er et uttrykk som betyr «for svært lenge siden».

Begrepet har omtrent samme betydning som fra uminnelige tider. Uttrykket har ingen sammenheng med mannsnavnet Arild, men er sammensatt av de norrøne ordene ár, «tidlig», og alda, genitiv flertall av ǫld, «tid». På norrønt lød uttrykket «ár alda», på gammeldansk «arelde». Norske dialekter har brukt uttrykket «frå arals tid», med ordet tid som et tautologisk (unødvendig) tillegg.

Uttrykket har vært utsatt for mange omtydninger, folk har knyttet uttrykket ikke bare til navnet Arild, men også navn som Orre, Ariel eller Aron. En delvis riktig modernisering av uttrykket er «fra urolds tid».

LitteraturRediger

  • Falk og Torp (1903): Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog, faksimileutg. Bjørn Ringstrøms antikvariat (1992) ISBN 82-90520-16-6