Fotografregisteret

datasett forvaltet av Preus museum

Fotografregisteret er en del av Registre over norske fotografer og fotografiske samlinger, og ble i sin tid opprettet av Sekretariatet for fotoregistrering. Det driftes i dag av Preus museum og Nasjonalbiblioteket.

I disse registrene finner man blant annet informasjon om en rekke norske fotografer og fotografer aktive i Norge.

Eksterne lenker rediger

Autoritetsdata