Fotgrøft

Fotgrøft er et element som ofte forekommer som en del av gravhauger. Fotgrøfta oppstår ofte når masse spas sammen for å lage gravhaugen og tas fra fotgrøfta. Ei fotgrøft kan også få gravhaugen til å framstå som høyere enn den virkelig er. I noen tilfeller er det laget bruer over fotgrøfta og inn i gravhaugen som en del av hele gravanlegget. I dyrka mark kan spor av gravhauger finnes under dyrkingslaget ved at fotgrøfta er fylt opp med dyrkingsjord og framstår som mørkere sirkler mot den lysere undergrunnen. Fotgrøfter kan under ideelle forhold være synlige fra flyfoto, på satellittbilder eller de er mulig å påvise ved geofysiske undersøkelser.[1][2]

ReferanserRediger