Fosfonater eller fosfonsyrer er organiske forbindelser som inneholder en eller flere C-PO(OR)2 (hvor R = hydrogen for fosfonsyrer og alkyl eller aryl for fosfonater). Fosfonater er lettløselige i vann, mens syrene er tungtløselige.

Fosfonatgruppen

Egenskaper og anvendelserRediger

Fosfonater er gode komplekseringsmidler for di- og trivalente metallioner samtidig som de er stabile under tøffe kjemiske forhold. De har også sterk interraksjon med mange overflater, noe som gjør at mobilitet i miljøet blir lav. Dette gjør de anvendlige i mange industrielle prosesser som antiscaling, vaskemiddeladditiv og blekeriadditiver.

Fosfonater anvendes i medisiner til behandling av diverse skjelettsykdommer.

Fosfonater forekommer i naturen, da hovedsakelig i cellemembraner.

FosfonaterRediger

 • DMMP Dimetylmethylfosfonat
 • NTMP Nitrilotris(metylenfosfonsyre)
 • PBTC Fosfonobutantrikarboksylsyre
 • Bisfosfonater er de forbindelser med to fosfonatgrupper bundet til samme karbonatom.
  • HEDP 1-Hydroksyetan(1,1-diylbisfosfonsyre)
 • Aminofosfonater (-NH2-C-PO(OH)2)
  • EDTMP 1,2-Diaminoetantetrakis(metylenfosfonsyre)
  • DTPMP Dietylentriaminpentakis(metylenfosfonsyre)
  • AEPn 2-Aminoetylfosfonsyre