Forvaltningsfellesskapet Marienberg

Forvaltningsfellesskapet Marienberg er et tidligere forvaltningsfellesskap i Mittlerer Erzgebirgskreis og deretter Erzgebirgskreis i Direktionsbezirk Dresden i Sachsen. Forvaltningsfellesskapet ble opprettet den 1. januar 2000, og bestod opprinnelig av de tre kommunene Marienberg, Hirtstein og Pobershau. Forvaltningsfellesskapet hadde sitt sete i Marienberg.

Hirtstein ble innlemmet i Marienberg den 1. januar 2003, og det interkommunale samarbeidet fortsatte dermed mellom de to gjenværende kommunene Marienberg og Poberschau. Fra 2000 til 2002 hadde byen Marienberg 4 seter, Hirtstein 3 seter og Poberschau 3 seter i fellesskapskomitéen.

Sammen med innlemmelsen av Pobershau i Marienberg den 1. januar 2012, opphørte forvaltningsfellesskapet å eksistere.