Forurensning fra petroleum

Forurensning fra petroleum og klimaendring er blant hovedproblemene i dagens verdenssamfunn. Petroleum, spesielt råolje, er en kritisk ressurs som anses for nødvendig i alle deler av moderne samfunn.

En strand etter oljesøl.


KlimaendringRediger

Klimaendring


OljesølRediger

Liste over oljesøl


OljeskiferRediger

Oljeskifer gir relativt stor belastning på miljøet.


Volatile organiske forbindelserRediger

Volatile organiske forbindelser (VOC) er gass eller damp som avgis fra faste stoffer og væsker, som kan ha kort- og lang-tid uheldige effekter på menneskelig helse og miljø.


OljesølRediger

Oljesøl

Se ogsåRediger

ReferanserRediger