Fortegnsbit

Fortegnsbit er et konsept datamaskiner bruker for å skille mellom positive og negative tall. Man kan se på det som pluss og minus representert ved hjelp av de binære tallene 0 og 1.

I en ren fortegnsbitløsning vil man sette av én bit i et ord til fortegnet, mens resterende biter brukes til å lagre absoluttverdien på vanlig måte. Denne metoden brukes i flyttall som følger IEEE 754-standarden, som benyttes i de fleste moderne datamaskiner. En ulempe med denne metoden er at man trenger forskjellige instruksjoner for å regne med datatyper med fortegnsbit og datatyper som ikke benytter fortegnsbit. Intruksjoner for sistnevnte datatype vil ellers tolke fortegnsbiten som et hvilket som helst annet siffer og gi feil svar. Med fortegnsbit vil man også kunne representere både +0 og −0.

Konseptet med at en bit forteller om et tall er positivt eller negativt dukker også opp i andre måter å representere positive og negative tall. I disse tilfellene vil en endring av «fortegnsbiten» ikke bare endre tallets fortegn, men også dets absoluttverdi. Med toerkomplement og fire biter vil tallet 3 representeres som 0011. Bytter man den første biten til 1011 vil man få representasjonen for −5, −3 er 1101. Fortegnsbitkonseptet kan her altså bare brukes til å lese av, men ikke angi, et talls fortegn.

Vanligvis benyttes binærverdien 1 for å representere negative eller ikke-positive tall, mens 0 representerer positive tall.