Forsvarsstaben (Danmark)

Forsvarsstaben (FST) er en overordnet kommandomyndighet i Forsvaret som er sammensatt av personell fra både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet. Forsvarsstaben inngår som en del av Forsvarskommandoen og har til oppgave å bistå forsvarssjefen med operativ ledelse og forvaltning av Forsvaret. Oppgavene er fordelt på en operasjonsstab, en planleggings- og driftsstab, en økonomistab og en strategi- og koordineringsstab, som blant annet inneholder et ledelsessekretariat og et kommunikasjonssekretariat.

Sjefen for Forsvarsstaben rapporterer direkte til forsvarssjefen og er dennes stedfortreder. Vedkommende er dessuten ansvarlig for at Forsvarets ressurser utnyttes optimalt, således at Forsvarets oppgaver løses best mulig. Sjefen for Forsvarsstaben utgjør sammen med forsvarssjefen Forsvarets øverste ledelse. Sjef for Forsvarsstaben er generalløytnant Bjørn Ingemann Bisserup.

Forsvarsstaben ble opprettet i 1950 og holder til på Holmen i København.

Eksterne lenkerRediger

Forsvarsstaben