Forstuelse

Forstuelse er en smertefull skade på ledd, som ofte oppstår etter en rask bevegelse og eller stor belastning. Skaden har mange likhetstrekk med beinbrudd, men er normalt mindre alvorlig.

I alvorlige tilfeller kan en forstuelse føre til at muskelen eller senen blir revet av. Ved slike tilfeller må man operere.