Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg

Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) ble vedtatt 28. april 2006 med ikrafttredelse 1. juli samme år, og erstattet da de to tidligere forskriftene FSL (forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg) og FSH (forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg). FSE bygger på europanormen EN 50110 som er oversatt og tilpasset norske forhold gjennom NEK EN 50110.

Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg
TypeForskrift
VirkeområdeNorge
MyndighetJustis- og beredskapsdepartementet
Vedtatt28. april 2006
I kraft1. juli 2006

Forskriften skal ivareta sikkerheten ved arbeid på eller nær ved samt drift av elektriske anlegg ved at det stilles krav om at aktivitetene skal være tilstrekkelig planlagt og at det skal iverksettes nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå skade på liv, helse og materielle verdier.

Forskriften gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske anlegg som er under spenning eller er tilrettelagt for å komme under spenning, samt for drift av elektriske anlegg. Forskriften gjelder videre for elektriske anlegg under bygging eller demontering selv om de ikke er tilrettelagt for å komme under spenning, dersom anleggene kan komme under spenning på annen måte.

FSE må følges av elektrobransjen og andre som jobber i nærheten av elektriske anlegg. FSE tar bare for seg det grunnleggende i sikkerhetsaspektet. Derfor krever FSE at netteiere rundt omkring i landet har en driftsleder, som har det overordnede ansvar for strømanlegget. Driftsleder må utarbeide Driftleders instrukser, som vil være en skjerpelse av FSE hvor de stiller strengere krav pga. lokale forhold.

Dersom forskriften brytes vil dette gi grunnlag både for bøter og fengselsstraffer, og det er opp til det lokale el-tilsyn å drive kontroll av elektriske anlegg, og arbeid på dette.

Eksterne lenker

rediger