Forsberg

Wikipedia-pekerside

Forsberg er et slektsnavn. Det er flere ikke-beslektede familier i Fredrikstad med navnet Forsberg. Den Fredrikstadfamilien som her omtales, begynner med Anders Forsberg. Han var født i Värmland i 1838. Hans kone, Charlotte Fredsberg, f. 1834, kom fra nabolenet Närke. Anders Forsberg var fagmann på stenindustriens område, og det var den driftige Michael Falch som hentet ham hit som driftsbestyrer ved Fredrikstad Stenhuggeri, distriktets første. Forsberg ledet driften med stor dyktighet, og fikk gjennom en utstrakt opplæringsvirksomhet grunnleggende betydning for den senere så blomstrende stenindustri. Anders F. døde i 1903, hans enke i 1923. Ekteparet hadde 3 barn, hvorav to ble boende i Fredrikstad: Carl Alfred, f. 1864, og Gustav, f. 1866. Førstnevnte fortsatte i farens bransje. I 1898 kjøpte han og bosatte seg på Kjølberg Herregård i Onsøy. Han var gift med Sara Augusta, datter av kjøpmann Ole Jensen (forretning ved Torvet). Gustav F. utdannet seg til lege og drev privat praksis i en lang årrekke. Han var gift med Anne Jensen, søster av Sara Augusta. Han døde 1948. Av Carl Alfred og Sara Augustas 5 sønner ble Kåre f. 1896, disponent i stenhuggeriet, mens Anders, f. 1904, overtok Kjølberg herregård i 1938.

I 1939 ble Veidekkeaksjene kjøpt av A.F. (Fredrikstad Stenindustri) og omregistrert til Onsøy. Etter krigen fikk selskapet en eventyrlig utvikling med store anleggsoppgaver rundt i landet. I 1962 ble selskapet igjen flyttet til Oslo, og noe senere opphørte samarbeidet med Fredrikstadbedriften.