Næringsbygg

(Omdirigert fra Forretningsgård)

Næringsbygg defineres som bygning der det drives næringsvirksomhet, både offentlig og privat. Det vil si at offentlige virksomheter som skole, barnehage, sykehus, sykehjem med mer også omfattes av begrepet næringsvirksomhet. Unntaket er private boliger. Næringsbygg kan inneholde mindre kontorlokaler, butikker, service- og håndverksvirksomheter samt produksjon, håndverksmessig eller industrielt.

I bygninger der det både er boliger og næringsvirksomhet er det hovedaktiviteten som avgrenser om bygningen defineres som næringsbygg eller bolig. Dersom næringsvirksomheten tar opp over halvparten av arealet i en bygning defineres bygningen som næringsbygg.[av hvem?]