Formellitteratur

Formellitteratur er en betegnelse på litteratur som følger faste normer for form og innhold. Betegnelsen stammer fra formalistisk litteraturteori. Fordi slik teori definerer kunst som noe originalt og «underliggjørende», får betegnelsen et negativt preg. Følgelig brukes den nå sjelden om førmodernistisk høylitteratur, selv om slik litteratur oftest er basert på «formler».

Betegnelsen formellitteratur brukes idag helst om underholdningslitteratur eller genrelitteratur som krim og science-fiction.