Forlagssystem

Forlagssystem er en produksjonsform der arbeidere utfører arbeid hjemme, mens en driftsherre skaffer råstoff og betaler for produktene. Forlagssystemet ble mye mindre vanlig i hjemmet, da fabrikkproduksjonen brøt igjennom. Dette var på grunn av den store industrielle produksjonen, som gjorde mange varer billigere slik at folk heller kjøpte fremfor å selvprodusere. Det ble også mer vanlig å ha egne arbeidsplasser hvor det var større produksjoner utenfor hjemmet.