Forhjulsdrift eller forhjulstrekk er en vanlig teknikk for fremdrift av motorkjøretøy hvor forhjulene driver bilen fremover.

Prinsippskisse forhjulsdrift

En av fordelene med forhjulsdrift sammenlignet med bakhjulsdrift er en mer kompakt installasjon ved at motor, girkasse og differensial er samlet i en kompakt enhet. De fleste biler har i dag motoren foran og det blir dermed ikke behov for noen kardang for kraftoverføring til bakhjulene. Kjøretøy med forhjulsdrift blir trukket, ikke dyttet, og dette gir i de fleste situasjoner et mer stabilt forhold mellom drivkreftene og bilens treghet, noe som resulterer i bedre retningsstabilitet. I mange tilfeller vil biler med forhjulsdrift også ha bedre fremkommelighet på grunn av mer tyngde over drivhjulene.

En av ulempene med forhjulsdrevne kjøretøy er at en forhjulsdrevet bil vil ha en tendens til å "vingle" på rattet ved kraftig akselerasjon (såkalt "torque steer"). Nyere forhjulstrekkere har bedre hjuloppheng som gjør dette til et mindre problem. Dette vil også medføre stor vektforflytting bakover og dermed gi mindre feste til drivhjulene. Derfor er forhjulsdrift mindre egnet på veldig motorsterke biler, men ulempene er ikke større enn at det mest har betydning på enkelte typer konkurransekjøretøy.