Foretrukne tall

Foretrukne tall (også kalt foretrukne verdier) er standardanbefalinger for å velge eksakte produktdimensjoner med slike begrensninger. I industridesign kan produktutviklere velge mange forskjellige lengder, diametre, volum og andre karakteristiske kvantiteter. Selv om alle disse valgene er begrenset av funksjonalitet, brukervennlighet, kompatibilitet, sikkerhet eller omkostninger, er det vanligvis et stort spillerom for valg av eksakte dimensjonsvalg.

De tjener to hensikter:

  1. Bruk av foretrukne tall øker sannsynligheten for at andre designere vil gjøre de samme valg. Dette er spesielt nyttig der valgte dimensjoner påvirker kompatibilitet. Hvis for eksempel innerdiameteren til gryter eller avstanden mellom skruer i veggen er valgt fra en serie med foretrukne nummer, vil sannsynligheten for at gamle gryter og vegg-plugg-hull kan bli gjenbrukt når det opprinnelige produktet erstattes.
  2. Foretrukne tall velges slik at et produkt produseres i mange forskjellige størrelser, så vil disse ende opp som like på en logaritmisk skala. De vil derfor hjelpe til å minimere antall forskjellige størrelser som må produseres og lagres.

RenardtallRediger

Den franske hæringeniøren Charles Renard foreslo i på 1870-tallet et sett med foretrukne tall brukt sammen med det metriske system.

DetaljistforpakningRediger

I noen land begrenser forbruker-lovgivningen antallet forskjellige forbrukerpakninger(f-pak) et gitt produkt kan selges i, slik at det skal være lettere for forbrukeren å sammenligne priser.

Et eksempel på en slik regulering er EU-direktivet som behandler væsker (75/106/EEC [1]). Direktivet begrenser antallet forskjellige vinflaskestørrelser til 0,1, 0,25 (2/8), 0,375 (3/8), 0,5 (4/8), 0,75 (6/8), 1, 1,5, 2, 3, og 5 liter. Tilsvarende lister finnes for mange andre typer produkt.

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  • ISO 3, Preferred numbers — Series of preferred numbers. International Organization for Standardization, 1973.
  • ISO 17, Guide to the use of preferred numbers and of series of preferred numbers. 1973.
  • ISO 497, Guide to the choice of series of preferred numbers and of series containing more rounded values of preferred numbers. 1973.
  • ISO 2848, Building construction — Modular coordination — Principles and rules. 1984.
  • ISO/TR 8389, Building construction — Modular coordination — System of preferred numbers defining multimodular sizes. International Organization for Standardization, 1984.
  • IEC 60063, Preferred number series for resistors and capacitors. International Electrotechnical Commission, 1963
  • BS 2045, Preferred numbers. British Standards Institute, 1965.
  • BS 2488, Schedule of preferred numbers for the resistance of resistors and the capacitance of capacitors for telecommunication equipment. 1966.