Foreningen for teknisk terminologi

Foreningen for teknisk terminologi var en forening som hadde som formål å være et bindeledd mellom Rådet for teknisk terminologi (RTT) og brukerne. Foreningen ble opprettet i 1990 og ble nedlagt i april 2003, ettar at RTT hadde blitt nedlagt året før.