Åpne hovedmenyen

For Fattig og Rik var et norsk kristent «oppbyggelsesblad»som ble utgitt som tidsskrift i perioden fra 1848 til 2000. For Fattig og Rik ble etablert av presten Honoratius Halling i 1848, med undertittelen «Et blad til Oppbyggelig Underholdning». Bladet ble senere overtatt av Den norske Lutherstiftelse (senere Det norske lutherske Indremisjonsselskap) og ble organisasjonens hovedorgan. Redaksjonen var hele tiden i Oslo.[1]

Særlig på første halvdel av 1900-tallet hadde For Fattig og Rik en sentral plass innenfor norsk kirkeliv, der profilerte personer som Johan Martin Wisløff og Ole Hallesby gav sine kommentarer inn i den norske kirkedebatten.

Opplagsmessig nådde For Fattig og Rik sitt høydepunkt like etter andre verdenskrig. I 1946 hadde bladet et opplag på over 60 000. I forbindelse med fusjonen mellom Det norske lutherske Indremisjonsselskap og Den norske Santalmisjon, ble både Santalmisjonens blad, Santalen, og Indremisjonsselskapets blad, For Fattig og Rik, videreført i magasinet Agenda 3:16.

Redaktører (ufullstendig liste)Rediger

ReferanserRediger