For Vietnam

norsk tidsskrift

For Vietnam var det eksterne tidsskriftet til Solidaritetskomiteen for Vietnam.

Bladet ble utgitt i årene 1966 til 1977, vanligvis med 3 – 4 utgaver i året. For Vietnam var i 1966 et stensilert blad med trykt omslag. Senere kom det i offset-trykt versjon, i tilnærmet A4-format. Det ble solgt på skoler, gater og torg i regi av aktivister fra FNL-gruppene. Ofte foregikk salget under de såkalte «Vietnam-ukene» som ble arrangert hver vår og høst for å samle støtte til Vietnam i krigen mot USA.

Opplaget på bladet varierte, men lå vanligvis i overkant av 10 000 eks. Høsten 1968 og våren 1969 ble det laget fire utgaver, med et samlet opplag på om lag 30 000 eksemplarer. I 1972 ble det utgitt fire utgaver med et samlet opplag på 53 000.[1] I tillegg til de ordinære utgivelsene ble det laget ekstranummer, brukt som løpesedler og spredt i større opplag.

Bladet ble laget på dugnad, av «en mer eller mindre permanent og frivillig, men likevel svært profesjonell, stab».[2]

Redaktører

rediger
 • Harald Minken (1967)[a]
 • Arild Johansen (1968)
 • Odd Erik Germundsson (1968 - 1969)[b]
 • Øystein Johansen (1969)
 • Harald Rekkedal (1970)
 • H. Leonardsen (1970)
 • Rolf Mikkelsen (1971 - 1972)[c]
 • Bjørn Gjelsvik (1972 – 1973)
 • Inger Selsjord (1974 – 1975)
Type nummerering
 1. ^ I 1966 utkom bladet uten at redaktør var angitt
 2. ^ Johansen tok over fra nr. 2 - 69, men Germundsson var etter det fortsatt redaktør for to spesialnummer.
 3. ^ Mikkelsen var redaktør for ordinære nummer ut 1972, men Gjelsvik sto som redaktør for minst et spesialnummer dette året.

Referanser

rediger
 1. ^ James Godbolt: Den norske vietnambevegelsen, Side 248. Unipub (2010) ISBN 978-82-7477-444-5
 2. ^ James Godbolt: Den norske vietnambevegelsen, Side 283. Unipub (2010) ISBN 978-82-7477-444-5