For Fattig og Rik var et norsk kristent «oppbyggelsesblad» som ble utgitt som tidsskrift i perioden fra 1848 til 2000, og som det meste av tiden av hovedorgan for Det norske lutherske Indremisjonsselskap.[1][2]

For Fattig og Rik ble etablert av presten Honoratus Halling i 1848, med undertittelen «Et blad til Oppbyggelig Underholdning». Bladet ble senere overtatt av Den norske Lutherstiftelse (senere Det norske lutherske Indremisjonsselskap) og ble organisasjonens hovedorgan. Redaksjonen var hele tiden i Oslo.[3]

Særlig på første halvdel av 1900-tallet hadde For Fattig og Rik en sentral plass innenfor norsk kirkeliv, der profilerte personer som Johan Martin Wisløff og Ole Hallesby gav sine kommentarer inn i den norske kirkedebatten. Opplagsmessig nådde For Fattig og Rik sitt høydepunkt like etter andre verdenskrig. I 1946 hadde bladet et opplag på over 60 000. I forbindelse med fusjonen mellom Det norske lutherske Indremisjonsselskap og Den norske santalmisjon, ble både Santalmisjonens blad, Santalen, og Indremisjonsselskapets blad, For Fattig og Rik, videreført i magasinet Agenda 3:16.

Redaktører

rediger
 • Honoratus Halling (1848–1855)
 • Olai Skullerud (1856–1858)
 • Nils Jacob Laache (1858, 1859–1873)
 • Christian Høy Müller (1858–1859)
 • H.E. Hansen (1870–1883)
 • C. Gundersen (1883, 1884–1885)
 • H.G. Heggtveit (1883–1890)
 • M.A. Evindvig (1884–1887)
 • Søren Pederson (1887–1888)
 • Gustav Jensen (1888–1892)
 • Carsten Hansteen (1891–1892)
 • David Vogt (1892–1895)
 • Hartvig Halvorsen (1896–1897)
 • Ole Iversen (1898–1912)
 • B.T. Rusdal (1900–1907)
 • Johan Martin Wisløff (1912–1944)
 • Hans Edvard Wisløff (1945–1954)
 • Torvald Øberg (1954–1963)
 • Magne C. Krohn (1963–1964)
 • Arne Paulsen (1964–1970)
 • Bjarne Stoveland (1969–1972)
 • Bent Reidar Eriksen (1972–1977)
 • Svein Rise (1978–1979)
 • Kurt Hjemdal (1980–1981)
 • Nils-Tore Andersen (1981–1982)
 • Gunnar Husan (1983–1986)
 • Trond Johansen (1986–1989)
 • Dag Arthur Aasbø (1989–1991)
 • Åge Løsnesløkken (1991–1995)
 • Jon Kleveland (1995–1998)
 • Geir Øystein Andersen (1999–2000)

Referanser

rediger
 1. ^ Tveterås, Harald L. (1940). Norske tidsskrifter. Bibliografi over periodiske skrifter i Norge inntil 1920. Oslo: Universitetsbiblioteket. s. 40. 
 2. ^ Rudvin, Ola (1970). Indremisjonsselskapets historie. 2. Oslo: Lutherstiftelsens forlag. s. 28ff. 
 3. ^ For Fattig og Rik med siste nummer Artikkel hos nrk.no