Folsomkulturen

Folsomkulturen er en forhistorisk tidlig indianerkultur som dateres til cirka 10 000–8 000 f.Kr. Den er oppkalt etter Folsom i Union County i New Mexico, et funnsted oppdaget i 1908 der man i 1926 under arkeologiske utgravninger fant blant annet spydspisser fra denne tidsperioden. Folsomspisser er ved karbon 14-metoden blitt datert til 8000-tallet f.Kr.

Folsomspiss

Folsomspissen antas å ha vokst fram av Clovisspissen, og var kortere og lettere, riflet i nesten hele sin lengde og med sin maksimale bredde relativt nær den lett avkortede spissen. Det mindre formatet kan meget vel ha kommet av at man var gått over til en ny type byttedyr.

LitteraturRediger

  • Jack L. Hoffman: «Folsom Complex», i: Guy Gibbon: Archaeology of Prehistoric Native America, New York, Garland Publishing, 1998, ISBN 0-8153-0725-X, s. 280 f.
  • Brian Fagan: Ancient North America. London and New York, Thames and Hudson Ltd, 1991, ISBN 0-500-27606-4, s. 77 ff.
  • Grahame Clark: Människans äldsta historia (1969)
  • Erik Englund og Yvonne Wennström: Indianernas När Var Hur (1981)