Folkesang

tradisjonell musikkform, ofte uten skriftlig overlevering

Folkesang er et ord som avledet av uttrykket «folkevise».

Folkevise (av tysk, Volkslied) er et begrep som ble lansert av filosofen og litteraturkritikeren Johann Gottfried Herder i 1770. Etter Herders syn var ikke poesi først og fremst knyttet til den klassiske litterære tradisjon, men levde i «øre og hjerte».

Begrepet folkevise innebar et paradigmeskifte i synet på poesi. Begrepet ble også i sin tur opphav til ord som folkemusikk, folkesang, folkekultur, folkediktning og så videre.