Folkehøgskolerådet

Folkehøgskolerådet er de norske folkehøgskolenes samarbeidsorgan. Her er skolene og organisasjonene representert, og rådet forvalter folkehøgskolens interesser. Folkehøgskolerådet skal arbeide for at folkehøgskolene får gode økonomiske, administrative og pedagogiske betingelser for driften.

Folkehøgskolerådet holder til i Øvre Vollgate 13 i Oslo

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU)Rediger

Internasjonalt Utvalg for folkehøgskolen (IU) er et rådgivende og tilretteleggende organ under Folkehøgskolerådet i Norge. Utvalget arbeider, gjennom informasjons- og opplysningsarbeid, for at folkehøgskolene skal bidra til å skape en mer rettferdig verden. IU sin målsetning er at folkehøgskolen skal, gjennom informasjons- og opplysningsarbeid om Nord/Sør-forhold og utviklingsarbeid, bidra til å endre holdninger, handlinger og politikk i Nord med sikte på å skape en mer rettferdig verden. Ett av temaene IU jobber med er Pedagogigkk for de Rike (PfR). Pedagogikk for de Rike er et aktivt og deltakende undervisningsopplegg som er et tilbud til alle folkehøgskoler i Norge. Målet er å bevisstgjøre hverandre på hva økonomisk rike i Nord kan gjøre ved å endre sine holdninger og handlinger for at verdens felles framtid skal bli best mulig. PfR ble utviklet etter støtte fra Norad i 2005.

Eksterne lenkerRediger