Folkeavstemningen om Danmarks tilslutning til den felles europeiske patentdomstol

Folkeavstemningen om Danmarks tilslutning til den felles europeiske patentdomstol var en folkeavstemning i Danmark søndag den 25. mai 2014, om hvorvidt Danmark skulle tilslutte seg avtalen om den felles europeiske patentdomstol og en patentreform.

Ved avstemningen stemte 62,5 % av de fremmøtte ja til tilslutningen, mens 37,5 % stemte nei. Det var 55,85 % av de stemmeberettigede som valgte å stemme.

Folkeavstemningen falt sammen med europaparlamentsvalget 2014 i Danmark, som ble holdt samme dag.

BakgrunnRediger

Folkeavstemningen var nødvendig idet Danmark avgir suverenitet i henhold til Grunnlovens paragraf 20, og at det ikke var et 5/6 flertall i Folketinget i favør av lovforslaget om avtalen. Folkeavstemningen var ikke en avstemning om den felles europeiske patentdomstol som sådan, da denne øyensynlig vil bli opprettet enten Danmark tilslutter seg avtalen om opprettelsen eller ikke.

Danmark ville tiltre patentdomstolavtalen medmindre et flertall stemte imot, og at dette flertallet utgjorde minst 30 prosent av alle stemmeberettigede.

På selve valgdagen var det 4.124.696 stemmeberettigede, hvorav 2.303.783 valgte å stemme, tilsvarende en stemmeprosent på 55,85. Blant de avgitte stemmene var 83.879 dog blanke eller ugyldige, hvorfor kun 2.219.904 stemmer reelt telte med. På disse var det på 1.386.881 satt kryss ved ja, mens 833.023 hadde kryss ved nei. Det var således et flertall på 62,5 % mot 37,5 % av de gyldige stemmene for tilslutning. Den ovennevnte 30 %-regelen ble således ikke relevant idet 1.237.491 av de avgitte stemmene skulle ha satt kryss ved nei, eller 55,7% .

Ifølge InfoMedia anvendte ja-siden 13 ganger så mye penger på annonsering i aviser som nei-siden .[1]

ReferanserRediger

  1. ^ «Ja-siden til patentdomstolen købte annoncer for flere millioner». DR (dansk). 26. mai 2014. Besøkt 30. april 2018.