Flyveblad

Flyveblad, flygeblad eller løpeseddel er et papirark med opplysende eller agiterende innhold, trykket i mange eksemplarer. Det må kunne distribueres raskt.

Amerikanske soldater slipper ut flyveblad over Afghanistan

I nyere tid blir flyveblad brukt som reklame, som politisk propaganda, og som opplysning i forskjellige saker, ofte av lokale bevegelser og organisasjoner. Flyveblad med reklameinnhold blir også ofte distribuert via posten, mens det opprinnelige flyvebladet ble spredt for hånd.

Under andre verdenskrig benyttet motstandsbevegelsene flyveblad for å spre informasjon og oppfordre til samhold eller aksjoner. Flyveblad ble også sluppet fra fly over fiendtlige områder for å informere sivilbefolkningen eller fiendtlige soldater - ofte med oppfordring til sistnevnte om overgivelse. Flyveblad fra motstandsbevegelsen ble etter hvert til illegale aviser, med nummerering.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger