Flysikringstjeneste

enhet som sørger for flygeledertjeneste

Flysikringstjeneste (eng: air navigation services) er et samlebegrep for de norske begrepene lufttrafikktjeneste, flynavigasjonstjeneste (kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjenester) og flyværtjeneste.

Autoritetsdata