Flypostavisen Nytt fra Norge

Flypostavisen Nytt fra Norge var en ukeavis beregnet på nordmenn i utlandet. Avisen, som ble grunnlagt i 1954 etter et stortingsvedtak, ble utgitt av en stiftelse der Utenriksdepartementet og en rekke organisasjoner sto bak. Et styre bestående av pressesjef Oddvar Aas, UD, skipsreder Chr. Østberg, Rederiforbundet og Elgar H. Ottersen, Sjømannsforbundet ble nedsatt. [1]De utnevnte redaksjonssekretær i Utenriksdepartementet, Odd Hjorth-Sørensen, til redaktør.[2] Tor Jenssen var redaksjonssekretær og William R. Flood forretningsfører. Avisen utga sitt første nummer den 12. januar 1955.[3] Den ga en oversikt over forrige ukes nyhetsbilde i Norge. I utgangspunktet var hovedtyngden av leserne sjøfolk, men dette endret seg noe etter hvert. Odd Hjorth-Sørensen var redaktør ut 1958,[4] hvoretter Tor Jenssen (Dagre) overtok.

I 1974 fikk Nytt fra Norge i oppdrag av Utenriksdepartementet å opprette pressekontoret Norinform. Hensikten var å styrke informasjonsarbeidet rettet mot utenlandske journalister og opinionspåvirkere. Kontoret ga blant annet ut avisen Norway Now på tre språk.

Etter hvert som internett vokste fram, ble behovet for analog informasjon stadig redusert. I 1996 besluttet Utenriksdepartementet å avvikle Norinform, og i 2003 var det Nytt fra Norges tur. Ragnvald Berggrav var ansvarlig redaktør da selskapet ble nedlagt.

I 2011 tok en kanadisk nettside navnet «Nytt Fra Norge» og bruker den til å viderebringe nyheter fra mange norske aviser.

Referanser rediger

  1. ^ Nytt fra Norge nr. 1 1955.
  2. ^ «Odd Hjorth-Sørensen ble Nytt fra Norge-redaktør» (pressemelding). Arbeiderbladet. 2. desember 1954. 
  3. ^ Fra Nytt fra Norge nr. 1 1955
  4. ^ Store Norske Leksikon, nettversjon, om Odd Hjorth-Sørensen

Eksterne lenker rediger