Fleksotrykk

Flexotrykk er en høytrykksmetode som primært benyttes i emballasjeindustrien for trykking på plast og bølgepapp.[trenger referanse]

Trykkformen består av et speilvendt gummiklisje som avsetter trykkbildet på trykkmediet.

Trykkformen mottar flexofargen fra en keramisk rastersylinder som igjen innfarges fra en gummiert fargesylinder.