Flåttsenteret

Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer, også kalt Flåttsenteret, er en tjeneste som ble opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet i januar 2014. Hovedoppgavene for kompetansetjenesten er å tilby informasjon og rådgiving om flåttbårne sykdommer, med hovedtyngde på borreliose og skogflåttencefalitt (TBE). Flåttsenteret er organisert som en egen enhet ved Sørlandet sykehus, og har som mål å bedre og formidle kunnskap om diagnostikk, behandling og oppfølging av personer med flåttbårne sykdommer i hele landet. Flåttsenteret driver også med forskning, fagutvikling, informasjonsarbeid og undervisning. Flåttsenteret er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet og Sørlandet sykehus.

KilderRediger