Et fjellstyre er et norsk forvaltningsorgan som skal administrere bruk og utnytting av retter og lunnende i en statsallmenning. I hovedsak gjelder dette bruksretter tilknytta jordbruk, som setring og beite, og bygdefolks retter til jakt, fangst og innlandsfiske. I hver kommune der det er statsallmenning, skal det være et fjellstyre. Det er kommunestyret som velger medlemmene i fjellstyret.

Det er 94 fjellstyrer i Norge, og de er organisert i Norges Fjellstyresamband.

Eksterne lenker rediger