Fiskebukta

grend i Hammerfest i Troms og Finnmark

Fiskebukta eller Kristinehamn, som det også står i enkelte kart. Ei bygd på øya Seiland i Vest-Finnmark. Etter en viss fraflytting på 70-tallet, er stedet i dag bebodd av stort sett yngre mennesker. Fergesamband med Kvaløya og Hammerfest har vært avgjørende for utviklingen, ikke bare i Fiskebukta, men for hele nordre Seiland. Det er på stedet registrert en boplass fra eldre steinalder , 10 000 – 4000 f.Kr. I ei myr like øst for boplassen fra eldre steinalder ble det funnet en stokkbåt i forbindelse med oppdyrking på 1970-tallet. På Fiskebuktholmen er det et område med hustufter og en grop fra nyere tid samt en boplass fra eldre steinalder. Hustuftene og gropa er sannsynligvis fra 1800-tallet.

Fiskebukta

Fiskebukta
70°33′07″N 23°32′10″Ø