Firedimensjonal verden

Firedimensjonal verden er betegnelsen på Hermann Minkowskis geometriske tydning av relativitetsteorien. Den er basert på den tanke at den fysiske verden er en verden av ting som skjer firedimensjonalt, i rom og tid, og som bryter med den klassiske forestilling om det tredimensjonale verdensrom og tiden som absolutte og uavhengige begreper.

Eksterne lenkerRediger