Finstadjordet

Finstadjordet er et tettbebygd sted i Lørenskog kommune, beliggende lengst øst i kommunen mot Østmarka. Grenser mot stedene: Løkenåsen, Skårer, Sørli, Hammer og Losby. Finstadjordet er inndelt i områdene Finstad, Løken og Nesåsen. Bebyggelsen er blandet og består av rekkehus, blokker, terrasseblokker og eneboliger. I utkanten av tettstedet er det også noen gårdsbruk.

Kjente personer fra Finstadjordet: John Carew, Elisabeth Carew