Finlands økonomi

Finlands økonomi er en høyt industrialisert blandingsøkonomi og en del av EUs indre marked. Finland har et bruttonasjonalprodukt per innbygger på linje med andre vesteuropeiske økonomier som Sverige, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. Tjenesteytende næringer stod i 2012 for 71,2 % av bruttonasjonalprodukt, etterfulgt av produksjon og foredling med 26 % og primærnæringer med 2,8 %.[1]

Stora Ensos papirfabrikk i Ruokolax i Södra Karelen.
Hovedkontoret til Nokia i Esbo. Nokia er Finlands største selskap.

60 % av all handel skjer med andre EU-land. I EU har Finland tradisjonelt arbeidet for frihandel, bortsett innenfor jordbruksvarer. Finland er det eneste nordiske landet som deltar i eurosonen. Finlands fremste handelspartnere er Tyskland, Russland, Sverige, Storbritannia, USA, Nederland og Kina.[2]

Metall- og verkstedindustrien er den betydeligste industrigren både med hensyn til sysselsetting og produksjonsverdi.[3] Velkjente eksportartikler er papirmaskiner, landbruksmaskiner, trucker, bulldosere, containerskip og isbrytere. Skogsdrift og tilknyttet industri, herunder cellulose, papir og trevarer, spiller en sentral rolle i økonomien. Finland er en av Europas største kobberprodusenter. Det er en betydelig jern- og stål-, samt kjemisk og elektronisk industri. Innen sistnevnte bransje dominerer Nokia med produksjon av mobiltelefoner og annet telekommunikasjonsutstyr.

Finland har et underskudd på energikilder og en stor import av olje.

ReferanserRediger

  1. ^ «Finland in Figures. National Accounts». Statistics Finland. Besøkt 4. desember 2013. 
  2. ^ «Export Partners of Finland». CIA World Factbook. 2012. Arkivert fra originalen 2. oktober 2016. Besøkt 4. desember 2013. 
  3. ^ «Finland in Figures. Manufacturing». Statistics Finland. Besøkt 4. desember 2013.