Filosofiroman

Filosofiroman er en roman der filosofiske temaer blir samtalet om eller filosofert over av personer i romanen. En filosofiroman kan handle nesten utelukkende om filosofi (f.eks. Sofies verden) eller være en bisjanger der filosofiske temaer har en sentral rolle i historien (f. eks. Naiv.Super.). I Norge er Jostein Gaarder en av de fremste representantene for denne tradisjonen.

Kjente filosofiske romanerRediger