Filosofiroman er en roman der filosofiske temaer blir samtalet om eller filosofert over av personer i romanen. En filosofiroman kan handle nesten utelukkende om filosofi eller være en bisjanger der filosofiske temaer har en sentral rolle i historien. I Norge er Jostein Gaarder en kj3n5 representant for denne tradisjonen.

Autoritetsdata