Et filmstudio eller filmatelier er et lokale som er spesialinnredet for filminnspilling. I blant kan et filmstudio bestå av flere bygninger og også utendørslokaler. Filmstudioer inneholder gjerne kulisser og rekvisitter.

Et filmstudio
Et filmstudio med kulisser
Et filmstudio med greenscreen.
Moderne filmstudio med teknikk for motion capture.

Når man på amerikansk-engelsk taler om «film studio», sikter man dog til et filmselskap, mens et filmstudio kalles sound stage.

I et filmstudio gjennomføres filminnspillingen, som er den prosessen da alt man skal ha opptak av, bli festet til film. Dette er den mest hektiske delen av en filmproduksjon. Fotografer filmer de scenene man skal ha. Det gjøres ofte mange tagninger av hver scene, avhengig av budsjett og når man er fornøyd med opptakene. Samtidig som det filmes jobbes det med grip (kran), som skal kjøres slik at bildene får det rette uttrykket. Alle personene møtes på settet og innspillingen gjennomføres etter de planene som er laget. Dette er hva alt av planlegging, håndverk og øving skal kulminere i.

Et filmstudio inneholder ofte:

Etter opptak i filmstudio, gjøres det etterarbeid i filmproduksjoner. Dette arbeidet involverer alt fra klipping, spesialeffekter, pålegging av musikk og lydeffekter (foleyeffekter). Generelt betegner det altså alt arbeid som kommer etter selve filminnspillingen, med bransjebetegnelsen «postproduksjon».

Se også

rediger
Autoritetsdata