Filmindustri

Filmindustri er den industrien som sysselsetter seg med produksjon og distribuering av film.

Industrien tar seg av utvikling, produksjon, markedsføring, og distribusjon av filmer. Industrien er delt opp i forskjellige institusjoner eller bedrifter som tar seg av de ulike oppgavene. Hvor mange institusjoner som er involvert i en filmproduksjon, avgjøres av hvor stort produksjonsapparatet er.

Filmindustri i NorgeRediger

Se utdypende artikkel om Norsk film

Norsk film er en industri på fremmarsj, men står relativt svakt både internasjonalt og nasjonalt. Nasjonalt er filmindustrien preget av importerte filmer, hovedsakelig fra USA og Europa. Fra 1990-tallet har imidlertid flere norske filmer gått svært godt på norske kinoer. Noen filmer er også eksportert, og har mottatt filmpriser i utlandet.

I Norge lager man ikke så mye film. Det foregår ikke som en rullebånd produksjon som i Hollywood eller Bollywood. Derimot finanasieres ofte filmene av statlig fond eller institusjoner og produseres av uavhengige produksjonsselskaper som leier inn privatpersoner som utfører oppgaver.

Filmindustri i USA og BollywoodRediger

I land hvor det produseres virkelig mye film er det viktig med et systematisk produsksjonsapparat som utfører klart deffinerte oppgaver. Dette gjør produksjonen så effektiv som mulig.


ØvrigRediger

Uavhengig filmproduksjonRediger

Filmindustriens historieRediger

Etterhvert som filmproduksjonen ble standardisert laget man måter å gjennomføre ting raskt gjennom et utviklet produksjonsapparat. Rundt 1910 hadde man i Frankrike laget dette.

Gjennom andre verdenskrig ble de europeiske filminstitusjonene bombet, men man gjennom hele krigen hadde produsert store mengder propaganda film i USA. Dette gjorde at USA fortsatte som en stor filmprodusent med sine oppbygde studioer.

I 1960-årene nådde den klassiske studiofilmen sin topp.

Rundt 1970 måtte Hollywood reorganiseres for å konkurrere med TV-en. Filmstudioene ble omorganisert til fordel for filmproduksjoner utenfor studiorer. Filmstudioene og produksjonsselskapene startet da å fungere som direkte fianansieringinstitusjoner for regissører.

I dag har dette trenden fortsatt. Mange store filmer finansieres uavhengig av Hollywood, men direkte fra avkastningsavhengige investorer.

Se ogsåRediger