Filipkors

Filipkors er et symbol som består i et liggende latinsk kors. Det fortelles i en tradisjon at apostelen Filip ble korsfestet på et kors som lå på bakken, og denne tradisjonen gav opphav til navnet.