Fiksativ kommer av verbet fiksere som betyr å holde fast. Ordet brukes om kjemikalier som stopper og låser en ellers uønsket utvikling. De best kjente fiksativene er for fotografier og for tegninger hvor målet er å hindre at bildet viskes ut eller blir overfremkalt.

I tegning er fiksativ bindemiddelet som holder grafitten, kullet eller krittet fast til papiret. Fra gammelt var det en løsning av 2 % skjellakk i alkohol og ble sprøytet på bildet ved hjelp av et blåsemunnstykke kalt fiksersprøyte. Skjellakk gulner litt, men langsomt. Tegnefiksativ fås i dag på sprayboks med en annen kjemisk sammensetning. Denne skal etter sigende gulne mindre.

Industrien bruker ellers fiksativer til å hindre at for eksempel lukt, smak eller utseende blir forandret eller forringet, vanligvis med andre benevnelser. Mange såkalte E-stoffer er fiksativer i forhold til mat og annet vi bruker eller omgir oss med.