Ferskspor

Ferskspor er en bruksegenskap som må være bestått ved prøve for at en ekvipasje bestående av hund (ettersøkshund) og hundefører skal bli godkjent som ettersøksekvipasje for skadd hjortevilt (elg, hjort og rådyr) i Norge. For å kunne gå opp til fersksporprøve må først viltsporprøven være avlagt og bestått.

ForutsetningerRediger

For å bestå fersksporprøve må en ekvipasje kunne spore i minst en halv time sammenhengende på friske spor etter hjortevilt. Prøven skal gjennomføres på barmark, og sporet må være minst en time gammelt når sporingen starter. Hunden skal føres i ei line som er minst 5 meter lang.

BedømningRediger

Dommeren vil vurderer følgende kriterier:

 • Helhetsinntrykket under prøven
 • Hundens vilje til å ta an sporet
 • Tempo og arbeidsmåte
 • Vilje og evne til å arbeide på tap
 • Vilje og evne til å samarbeide med fører på en slik måte at det blir en effektiv ekvipasje
 • At hunden ikke viser så stor interesse for annet vilt og tamdyr at den går av sporet

I tillegg skal hunden skal vise at den er villig til å følge sporet og på en overbevisende måte følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for en «medfølgande skytter». Ved tap skal den klart vise dette og ta seg inn igjen.

Ser hundeføreren at hunden har tap, kan denne hjelpe hunden ved å ta den med tilbake et stykke og sette den inn på sporet igjen. Sporingen skal dessuten under en hver omstendighet fortsette på det opprinnelige dyret.

DiskvalifiseringsgrunnerRediger

Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstatert. Under prøven skal alle tilstedeværende følge gjeldende regler og bestemmelser og opptre i overensstemmelse med skikk og bruk.

 • Manglende evne til å ta an og følge sporet
 • Hissig og/eller vimsete arbeid
 • Halsing, høylytt piping eller støyende framferd av hund og/eller fører
 • Manglende evne til å utrede tap
 • Uakseptabelt høyt tempo
 • Hund som fører ikke har kontroll over
 • Førerens manglende forståelse for hundens arbeid

Se ogsåRediger