Fenytoin

kjemisk forbindelse

Fenytoin er et medisinsk preparat til behandling av epilepsi, som tilhører gruppen av hydantoinderivater. I Norge markedsføres fenytoin under produktnavnet Epinat.