Feministisk filosofi

Feministisk filosofi er en samlebetegnelse på filosofi som antar et feministisk perspektiv. Den feministiske filosofien er ikke noen enhetlig skole, men kjennetegnes kun av å ha et feministisk perspektiv felles. Det finnes feministiske filosofer både innenfor den analytiske og den kontinentale tradisjonen. Blant de analytiske feministiske filosofene finner man tenkere som Martha Nussbaum og Marilyn Friedman. Innenfor den kontinentale tradisjonen er Simone de Beauvoir mest kjent. Det finnes også en skole av pragmatisk feminisme.