Fasadisme

Fasadisme eller fasadomi er begreper brukt om overflatisk bevaring av bygninger; hvor man kun bevarer fasaden av et verneverdig bygg og river resten av bygget for å gi plass til moderne bakbygg. Denne formen for skallbevaring ble utbredt på 1970- og 1980-tallet og har avtatt siden. Fasadisme er generelt ikke akseptert som en passende konserveringspraksis og bryter med internasjonale charter om bevaring (Veneziacharteret).

Eksempel fra București hvor fasaden bevart med et nytt bygg bak.


Se ogsåRediger