Farmakognosi

læren om legemidler fra planter og andre naturlige substanser

Farmakognosi (gresk: phármakon «legemiddel» + gnosis «kunnskap, viten») er den vitenskapen som studerer og genererer viten om de fysiske, kjemiske, biokjemiske og biologiske egenskapene til naturstoffer og naturlige substanser som brukes eller som potensielt kan brukes i (nye) legemidler.

Forskningsområder

rediger

Farmakognosien fokuserer på naturstoffenes dannelse i levende organismer, foredling av organismer som danner medisinske naturstoffer, ytre og indre oppbygging av drogene (morfologi og anatomi), kvalitativ og kvantitativ analyse for å finne innhold av naturstoffer, isolering av disse og studie av disse med fysikalske og kjemiske metoder for å kartlegge deres kjemiske struktur, egenskaper og medisinske bruksområder.

Se også

rediger

Litteratur

rediger
  • Dewick, Paul M. (2009). Medicinal Natural Products : A Biosynthetic Approach. (3 utg.). Chichester: John Wiley & Sons, Ltd. ISBN 978-0-470-74168-9. 
  • Samuelsson, Gunnar; Bohlin, Lars (2009). Drugs of natural origin : a treatise of pharmacognosy (6 utg.). Stockholm: Apotekarsocieteten. ISBN 978-91-976510-5-9. 
  • Heinrich, Michael; Barnes, Joanne; Gibbons, Simon; Williamson, Elizabeth M. (2012). Drugs of natural origin : a treatise of pharmacognosy (2 utg.). Edinburgh: Elsevier, Churchill Livingstone. ISBN 978-0-7020-3388-9. 
  • Paulsen, Berit Smestad; Ringertz, Signe Holta; Ekeli, Hege (2014). Medisinplanter. Trondheim: Museumsforl. ISBN 9788283050097.