Fallhøyde er den loddrette avstanden (høydeforskjellen) mellom vannivået i inntak og avløp for et vannkraftverk.

De kraftverkene med høyest fallhøyde vi finner i Norge, har en fallhøyde på mer enn 1000 meter.