I J.R.R. Tolkiens fiktive verden var Falas (kyst eller strand) et område i den vestre delen av Beleriand, og lå helt ved kysten, sør for Nevrast. Elva Brithon og elva Nenning rant ut i sjøen i dette området. Sindar alver, med Círdan som leder, bodde her, og bygde de to havnene Brithombar og Eglarest. I år 65 i det første tidevervet bygde Finrod tårnet Barad Nimras (Hvite horns tårn) på et nes i Falas mellom havnene Brithombar og Eglarest, for å holde utkikk mot eventuelle angrep fra sjøen av Morgoth.

Falas er bare med i Midgards historie i det første tidevervet, men da blir det nevnt blant annet i Det Første slaget av Beleriand, da Morgoths hærstyrke overtok Falas og beleiret de to havnene, men beleiringen ble opphevet fordi hæren behøvdes et annet sted. Havnene i Falas ble ødelagt for godt i året 473 F.T., og da flyktet Círdans folk til Sirions munninger og Balar øya.