Fagoperatør i kjemisk prosessindustri

Fagoperatør i kjemisk prosessindustri er en yrkesbeskrivelse av en som jobber i et prosessanlegg og har som oppgave å overvåke og kontrollere. Utdanningen er 2 år videregående skole linje for Teknikk og industriell produksjon tidligere kjemi- og prosessfag og 2 år i lære.