Førkolonial tid

Førkolonial tid er et relativt tidsbegrep som brukes i forbindelse med geografiske områder som har vært kolonisert, først og fremst under europeiske nasjoner samt USA. For slike områder gir det mening å diskutere historien gjennom tre tidsperioder: Førkolonial tid som ble fulgt av kolonitiden som igjen avløses av postkolonial tid.

For å fastslå når førkolonial tid tok slutt må en bestemme når kolonitiden begynte. Den første europeiske virksomhet i Afrika var ikke basert på kolonistyre, men samarbeid med lokale makthavere. Etablerte handelsforbindelser, f.eks. i form av handelsfort, er ikke tilstrekkelig, og det blir feilaktig å omtale de ulike handelsfort fra europeiske nasjoner som kolonier. Danmark, Sverige, Holland og Tyskland hadde ikke kolonier på Gullkysten.