Matekabel

(Omdirigert fra Fødelinje)

En matekabel er en transmisjonslinje som overfører et radiosignal som høyfrekvent elektrisk signal mellom en antenne og en radio/radiosender. Under sending overføres energien fra senderen gjennom matekabelen og stråles ut fra antennen som radiobølger. Under mottak danner radiobølgesignalet svært svake elektriske signaler i antennen som matekabelen overfører til radiomottakeren.

ImpedansRediger

Alle typer transmisjonslinjer har en karakteristisk impedans. Det vil si at forholdet mellom vekselstrømmen og vekselspenningen må være på et bestemt nivå og forholdet må være likt i antennen, transmisjonslinjen og senderen/mottakeren. Dette forholdet angis i ohm. Dersom det er forskjellig impedans i denne kjeden vil det skape unødig tap i systemet ved at det dannes stående bølger.

Ved sending vil stående bølger føre til at radiosenderens utgangstrinn ser en annen impedans enn den er konstruert for (impedansen som observeres kan beregnes ved hjelp av et Smith-diagram). Først og fremst vil dette føre til at senderen ikke klarer å levere spesifisert effekt (enkelte moderne sendere klarer å levere spesifisert effekt selv med noe avvik i forventet impedans), men det kan også føre til skade på utgangstrinnet i senderen eller at en sikringsmekanisme slår inn som reduserer effekten ytterligere. Slik feiltilpasning kan rettes ved å montere en antennetuner som har lett justerbare kondensatorer og spoler som kan korrigere relativt store feiltilpasninger. Da vil radioen oppleve at antennesystemet har riktig impedans.

En antennetuner kan monteres mellom radioen og matekabelen, eller mellom matekabelen og antennen. Mellom matekabelen og antennen er best siden man da også unngår stående bølger på matekabelen som fører til mer tap, men det lar seg egentlig bare gjøre med en automatisk antennetuner.

BalunRediger

Når en ubalansert matekabel kobles rett til en balansert antenne, vil det ved sending kunne oppstå common-mode-strømmer i matepunktet som vil følge matekabelen tilbake til senderen. Dette kan føre til mange forskjellige problemer som blant annet forstyrrelser for andre elektroniske ting i nærheten. I forbindelse med mottak av radiosignaler vil common-mode-strømmer føre til at matekabelen er mer mottakelig for forstyrrelser fra andre elektroniske ting i nærheten av matekabelen. Begge deler kan forhindres ved å montere en balun (bal-un = balansert til ubalansert) mellom matekabelen og antennen.

Når en balansert matekabel ønskes brukt sammen med en ubalansert utgang fra senderen, kan også en balun brukes mellom senderen og matekabelen. Ofte har antennetunere en innebygd balun som kan brukes til dette formålet.

Se ogsåRediger