Åpne hovedmenyen

En fôrenhet er et målenergiinnhold i fôr. Det er stort sett innen landbruket denne måleenheten blir brukt. Den har sin opprinnelse fra energimengden i 1 kg bygg med 87 % tørrstoffinnhold. Én fôrenhet tilsvarer 6,9 MJ eller 2 292,92 kcal.

LitteraturRediger

Gjefsen, Torgeir: Fôringslære. Landbruksforlaget 1991. ISBN 82-529-1433-0